" />

Advokato (padĖjĖjo) PASLAUGŲ KAINA

Profesionalios teisinės paslaugos

Tam, kad galėtumėte orientuotis, paruošėme Advokatų ir advokatų padėjėjų paslaugų kainas

Advokatas ar advokato padėjėjas už savo paslaugas gali nustatyti tokias kainas, kokios, jo manymu, yra tinkamas atlygis už suteiktas teisines paslaugas. Tačiau teisingumo ministro įsakymu yra patvirtintos rekomendacijos teismams dėl civilinėse bylose priteisitino užmokesčio už advokato ar advokato pdėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

Lentelėje pateikiamos kainos apskaičiuotos 2015 metų balandžio 1 d. - birželio 30 d. laikotarpiui.

Teisinės paslaugos pavadinimas

Maksimali rekomenduojama Advokato kaina

Mūsų kaina

Už pareiškimo spręsti ginčą ne teisme projekto parengimą, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme

214,35 EU

171,48 EU

Už ieškinio projekto parengimą

1786,25 EU

1429,00 EU

Už priešieškinio projekto parengimą

1786,25 EU

1429,00 EU

Už atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį projekto parengimą

1786,25 EU

1429,00 EU

Už dubliko ar tripliko projekto parengimą

1071,75 EU

857,40 EU

Už pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo projekto parengimą

1071,75 EU

157,40 EU

Už atsakovo prieštaravimo dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo projekto parengimą

607,33 EU

485,86 EU

Už ieškovo atsiliepimo į atsakovo prieštaravimą projekto parengimą

607,33 EU

485,86 EU

Už pareiškimo išduoti teismo įsakymą projekto parengimą

178,63 EU

142,90 EU

Už skolininko prieštaravimo dėl kreditoriaus pareiškimo projekto parengimą

178,63 EU

142,90 EU

Už prašymo atnaujinti procesą projekto parengimą

1786,25 EU

1429,00 EU

Už apeliacinio skundo projekto parengimą

1786,25 EU

1429,00 EU

Už apeliacinio skundo projekto parengimą, kai advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme

1214,65 EU

971,72 EU

Už atsiliepimo į apeliacinį skundą projekto parengimą

928,85 EU

743,08 EU

Už kasacinio skundo projekto parengimą

2143,50 EU

1714,80 EU

Už kasacinio skundo projekto parengimą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios arba apeliacinės instancijos teisme

1571,90 EU

1257,52 EU

Už atsiliepimo į kasacinį skundą projekto parengimą

1214,65 EU

971,72 EU

Už atskirojo skundo projekto parengimą

285,80 EU

228,64 EU

Už kito dokumento, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai projekto parengimą

285,80 EU

228,64 EU

Už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą

71,45 EU

57,16 EU

Už kiekvieną paklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus

71,45 EU

57,16 EU

Už atstovavimo teisme valandą

71,45 EU

57,16 EU

Už pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą

71,45 EU

57,16 EU

Už vieną teisinių konsultacijų valandą

71,45 EU

57,16 EU

Už dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą

71,45 EU

57,16 EU

Už asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą

71,45 EU

57,16 EU

Už kitų teisinių paslaugų teikimo valandą

71,45 EU

57,16 EU

Paminėtina, kad tariantis dėl teisinių paslaugų kainos kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama į bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes.