" />

PRIEVOLIŲ TEISĖ

Profesionalios teisinės paslaugos

Prievolių teisės paslaugos

Prievolių teisė viena plačiausių civilinės teisės sričių. Mes teikiame daugelį teisinių paslaugų susijusių su prievolėmis, kurios atsiranda sutarčių ar kitokiu pagrindu.

Mūsų teisinės paslaugos prievolių teisės srityje apima tokius klausimus:

 • Kreditorių ir skolinikų daugetas. Dalinė ir solidarioji prievolė, bendraskolių teisės ir pareigos, bendraskolių tarpusavio atgręžtiniai reikalavimai, tesimo sprendimo galia solidariosios prievolės atveju, senatis solidariojoje prievolėje ir kt.
 • Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės. Prievolių įvykdymo terminai, principai ir būdai, prievolės vykdymas dalimis, prievolės įvykdymo kokybė, skolininko neveiksnumas, trečiasis asmuo prievolėje, įmokų paskirstymas, prievolės įvykdymo išlaidos, atsakomybė už prievolės neįvykdymą, atvejai, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę.
 • Kreditoriaus interesų gynimas. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana), nesąžiningumo prezumpcija, netiesioginis ieškinys, sulaikymo teisė, prievolių užtikrinimo būdai.
 • Netesybos. Bauda ir delspinigai, kaip prievolių užtikrinimo būdas. Susitarimo dėl netesybų forma, susitarimo dėl netesybų negaliojimas ir įrodinėjimo pareiga.
 • Laidavimas, garantija ir rankpinigiai prievolėje
 • Reikalavimo perleidimas Kreditoriaus teisė perleisti reikalavimą ir atvejai, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą, sutarties forma, perleidusio reikalavimą kreditoriaus atsakomybė, pranešimas apie reikalavimo perleidimą ir kt.
 • Reikalavimo perėjimo trečiajam asmeniui regreso tvarka (Subrogacija) Reikalavimo perėjimo regreso tvarka atvejai, įgyjamos teisės, reikalavimo perėjimas pagal įstatymus ir pagal sutartį.
 • Skolos perkėlimas Skolos perkėlimas pagal kreditoriaus ir naujo skolininko sutartį, skolos perkėlimas pagal skolininko ir skolos perėmėjo sutartį, skolos perkėlimo sutarties forma, skolos perkėlimo sutarties negaliojimo pasekmės ir kt.
 • Prievolių pabaiga Prievolės pasibaigimas įvykdymu, suėjus naikinamajam terminui, šalių susitarimu, prievolės šalių sutapimu, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį, skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo. Įskaitymas, novacija, restitucija ir kt.

Apie mūsų paslaugas susijusias su atskiromis sutarčių rūšimis skaitykite sekdami šia nuosroda:

Sutarčių teisė

Prievolės samprata ir prievolės atsiradimas

Prievolių teisė reglamentuota Lirtuvos civilinio kodekso šeštojoje knygoje.

6.1 straipsnis. Prievolės samprata

Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą.

6.2 straipsnis. Prievolių atsiradimo pagrindai

Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius.

6.3 straipsnis. Prievolių dalykas

1. Prievolės dalyku gali būti bet kokie veiksmai (veikimas, neveikimas), kurių nedraudžia įstatymai ir kurie neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

2. Prievolės dalyku taip pat gali būti bet koks turtas, taip pat ir tas, kuris bus sukurtas ateityje, apibūdintas pagal rūšį ar kiekį arba kurį galima apibūdinti pagal kitus kriterijus.

3. Prievolės dalykas gali turėti piniginę arba nepiniginę išraišką, tačiau jis turi atitikti prievolės dalykui keliamus reikalavimus.

4. Prievolės dalyku negali būti tai, kas neįvykdoma.

6.4 straipsnis. Prievolės šalių pareigos

Kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu.

2014 metais Lietuvos I - os instancijos teismuose išnagrinėtos bylos susijusios su prievolių teise

Iš viso bylų kylančių iš prievolių teisės

84818 bylos 84818 Bylos

Bylos kylančios iš sutartinių teisinių santykių

73809 bylos 73809 bylos

Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių

8978 bylų 8978 bylų

Šaltinis: http://www.teismai.lt/lt/visuomenei/statistika/106

Paslaugas teikia:

Advokato padėjėja Daiva Rudzenskienė
Daiva Rudzenskienė Advokato padėjėja

Jei Jūs norėtumėte kreiptis dėl teisinių paslaugų, prašau iš anksto registruotis nurodytais kontaktais.

 • daiva.rudzenskiene(eta)advokatai-kaune.lt
 • +370 670 190 95

Warning: include(php/ram.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kaamin/domains/teisine.info/public_html/prievoliu-teise.php on line 389

Warning: include(php/ram.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kaamin/domains/teisine.info/public_html/prievoliu-teise.php on line 389

Warning: include(): Failed opening 'php/ram.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/kaamin/domains/teisine.info/public_html/prievoliu-teise.php on line 389

Iš patenkintų klientų laiškų