" />

Sutartys. SutarČIŲ TEISĖ

Profesionalios teisinės paslaugos

Sutartys. Teisinės paslaugos

Teikiame daugelį teisinių paslaugų susijusių su sutartimis. Konsultuojame dėl jų sudarymo ir formos, taip pat dėl sutarčių vykdymo bei jų nutraukimo ypatumų.

Atliekame sutarčių teisinę analizę, tai yra įvertiname Jūsų jau pasirašytos sutarties arba kitos šalies parengto sutarties projekto atitikimą teisės aktams, galimas rizikas, atskirų sąlygų turinį.

Rengiame sutarčių projektus.

Didžiausią patirtį turime su šiomis sutarčių rūšimis:


  • Pirkimo pardavimo sutartis.
  • Paskolos sutartis.
  • Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis
  • Vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis
  • Nuomos sutartis
  • Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis
  • Žemės nuomos sutartis
  • Panaudos sutartis

Sutartis. Samprata. Sutarčių laisvės principas

Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir įstatymų nenumatytas sutartis, jeigu tai jiems neprieštarauja.

Draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį.

Šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei.

Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos.

Jeigu sutarties sąlygas nustato dispozityvioji teisės norma, tai šalys gali susitarti šių sąlygų netaikyti arba susitarti dėl kitokių sąlygų. Jeigu tokio šalių susitarimo nėra, sutarties sąlygos nustatomos pagal dispozityviąją teisės normą.

2014 metais Lietuvos I - os instancijos teismuose išnagrinėtos bylos kylančios iš sutartinių teisinių santykių

Visos bylos kylančios iš sutartinių teisinių santykių

73809 bylos 73809 Bylos

Bylos dėl paskolos

22110 bylos 22110 bylos

Bylos dėl pirkimo-pardavimo

19633 bylų 19633 bylų

Bylos dėl atlygintinų paslaugų teikimo (paslaugų sutartis)

13727 bylų 13727 bylų

dėl vartojimo kredito

13463 bylų 13463 bylų

dėl energijos pirkimo-pardavimo

9781 bylų 9781 bylų

Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos

29788 bylų 29788 bylų

Šaltinis: http://www.teismai.lt/lt/visuomenei/statistika/106

Paslaugas teikia:

Advokato padėjėja Daiva Rudzenskienė
Daiva Rudzenskienė Advokato padėjėja

Jei Jūs norėtumėte kreiptis dėl teisinių paslaugų, prašau iš anksto registruotis nurodytais kontaktais.

  • daiva.rudzenskiene(eta)advokatai-kaune.lt
  • +370 670 190 95

Warning: include(php/ram.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kaamin/domains/teisine.info/public_html/sutartys.php on line 441

Warning: include(php/ram.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kaamin/domains/teisine.info/public_html/sutartys.php on line 441

Warning: include(): Failed opening 'php/ram.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/kaamin/domains/teisine.info/public_html/sutartys.php on line 441

Iš patenkintų klientų laiškų